خدمات ما

خرید - فروش و  معاوضه  

ارائه کلیه خدمات عمرانی

       *مشاوره - طراحی - نظارت - اجرا
       *نقشه برداری - تفکیک اراضی
       *تهیه نقشه UTMوGPS جهت اخذ سند
       *راه سازی - پل سازی - سد سازی و دیوارکشی

 ارائه خدمات گردشگری و تفریحی

رزرواسیون ( هتل ، ویلا و مراکز اقامتی در شمال کشور)

103_481_thb
کلاردشت
به ازای هر متر مربع 600/000 تومان
توضیحات
 
103_482_thb
کلاردشت
به ازای هر متر مربع 1/000/000 تومان
توضیحات
 
103_484_thb
کلاردشت
به ازای هر متر مربع 500/000 تومان
توضیحات
 
103_483_thb
کلاردشت
به ازای هر متر مربع 300/000 تومان
توضیحات
 
103_485_thb
کلاردشت
به ازای هر متر مربع 500/000 تومان
توضیحات
 
479
کلاردشت
به ازای هر متر مربع 700/000 تومان
توضیحات
 
478
کلاردشت
به ازای هر متر مربع 1/000/000 تومان
توضیحات
 
570
کلاردشت
به ازای هر متر مربع 550/000 تومان
توضیحات
 
569
کلاردشت
به ازای هر متر مربع 550/000 تومان
توضیحات
 
568
کلاردشت
به ازای هر متر مربع 750/000 تومان
توضیحات
 
567
کلاردشت
به ازای هر متر مربع 500/000 تومان
توضیحات
 
566
کلاردشت
800/000/000 تومان
توضیحات
 
565
کلاردشت
650/000/000 تومان
توضیحات
 
564
کلاردشت
1/200/000/000 تومان
توضیحات
 
563
کلاردشت
1/700/000/000 تومان
توضیحات
 
562
کلاردشت
750/000/000 تومان
توضیحات
 
561
کلاردشت
700/000/000 تومان
توضیحات
 
560
کلاردشت
800/000/000 تومان
توضیحات
 
559
کلاردشت
به ازای هر متر مربع 800/000 تومان
توضیحات
 
558
کلاردشت
به ازای هر متر مربع 800/000 تومان
توضیحات