خدمات ما

خرید - فروش و  معاوضه  

ارائه کلیه خدمات عمرانی

       *مشاوره - طراحی - نظارت - اجرا
       *نقشه برداری - تفکیک اراضی
       *تهیه نقشه UTMوGPS جهت اخذ سند
       *راه سازی - پل سازی - سد سازی و دیوارکشی

 ارائه خدمات گردشگری و تفریحی

رزرواسیون ( هتل ، ویلا و مراکز اقامتی در شمال کشور)

 

خرید - فروش و  معاوضه :  زمین ، باغ ، ویلا ، آ پارتمان  و ... در شمال کشور و تهران 
        

ارائه کلیه خدمات عمرانی :


*مشاوره - طراحی - نظارت - اجرا
*نقشه برداری، تفکیک اراضی
*تهیه نقشه UTMوGPS جهت اخذ سند مالکیت
*راهسازی، پل سازی، سد سازی و دیوارکشی

ارائه خدمات گردشگری و تفریحی

رزرواسیون ( هتل ، ویلا و مراکز اقامتی در شمال کشور)